TCVN 7503-2005 - Bitum - Xác Định Hàm Lượng Paraphin Bằng Phương Pháp Chưng Cất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7503-2005 - Bitum - Xác Định Hàm Lượng Paraphin Bằng Phương Pháp Chưng Cất
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng paraphin của bitum. Cảnh báo  Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến vật liệu, thiết bị và thao tác có tính nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các qui tắc an toàn trong sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải có trách nhiệm lập ra các qui định thích hợp về an toàn và sức khỏe, đồng thời phải xác định khả năng áp dụng các giới hạn qui định trước khi sử dụng. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • TCVN 7503-2005
  • Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
  • Ngày ban hành: 2006-02-17, 225/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 6
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/ad644psg08e5x62/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page