TCVN 7506-5-2011-ISO - Yêu Cầu Chất Lượng Đối Với Hàn Nóng Chảy Kim Loại - Phần 5 Các Tài Liệu

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, May 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7506-5-2011-ISO - Yêu Cầu Chất Lượng Đối Với Hàn Nóng Chảy Kim Loại - Phần 5 Các Tài Liệu Cần Thiết Phải Tuân Theo Để Phù Hợp Với Các Yêu Cầu Chất Lượng Của TCVN 7506-2 (ISO 3834-2) TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) hoặc TCVN 7506-4 (ISO 3834-4)
  Tiêu chuẩn này quy định các tài liệu cần thiết phải tuân theo để phù hợp với các yêu cầu chất lượng của TCVN 7506-2 (ISO 3834-2), TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) hoặc TCVN 7506-4 (ISO 3834-4). Tuân theo các yêu cầu chất lượng của TCVN 7506-2 (ISO 3834-2), TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) hoặc TCVN 7506-4 (ISO 3834-4) đòi hỏi nhà sản xuất phải có một hoặc nhiều sự lựa chọn sau:
  a) Chấp nhận các tài liệu được liệt kê trong 2.2;
  b) Chấp nhận các tài liệu khác có các điều kiện tương đương về kỹ thuật với các tài liệu được liệt kê trong 2.2;
  c) Chấp nhận các tiêu chuẩn hỗ trợ khác nhau được yêu cầu trong các tiêu chuẩn áp dụng mà nhà sản xuất đã sử dụng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7506-5:2011
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại. Phần 5: Các tài liệu cần thiết phải tuân theo để phù hợp với các yêu cầu chất lượng của TCVN 7506-2 (ISO 3834-2), TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) hoặc TCVN 7506-4 (ISO 3834-4)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2011-12-30, 4077/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of TCVN 7506-2 (ISO 3834-2), TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) or TCVN 7506-4 (ISO 3834-4)
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 3834-5:2005
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/E62F9EFA957E865/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 15, 2017

Share This Page