TCVN 7507-2005 - Kiểm Tra Không Phá Hủy Mối Hàn Nóng Chảy - Kiểm Tra Bằng Mắt Thường

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Nov 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7507-2005 - Kiểm Tra Không Phá Hủy Mối Hàn Nóng Chảy - Kiểm Tra Bằng Mắt Thường
  Tiêu chuẩn này đề cập đến kiểm tra bằng mắt các mối hàn nóng chảy đối với các vật liệu kim loại. Thông thường kiểm tra này được thực hiện ngay sau khi hoàn thành công việc hàn, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như có thể tiến hành kiểm tra tại các giai đoạn khác trong quá trình hàn khi tuân theo yêu cầu của một tiêu chuẩn áp dụng hoặc theo thỏa thuận giữa các bên tham gia hợp đồng. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng tài liệu được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7507:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Kiểm tra không phá huỷ mối hàn nóng chảy. Kiểm tra bằng mắt thường
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-02-17, 226/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Non-destructive examination of welds. Visual examination
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption EN 00970:1997

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 12, 2017

Share This Page