TCVN 7508-2005 - Kiểm Tra Không Phá Hủy Mối Hàn - Kiểm Tra Mối Hàn Bằng Chụp Tia Bức Xạ

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Nov 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7508-2005 - Kiểm Tra Không Phá Hủy Mối Hàn - Kiểm Tra Mối Hàn Bằng Chụp Tia Bức Xạ - Mức Chấp Nhận
  Tiêu chuẩn này quy định các mức chấp nhận đối với các chỉ báo về khuyết tật được phát hiện bằng chụp tia bức xạ ở các mối hàn giáp mép trong thép. Trong trường hợp có thỏa thuận, có thể áp dụng các mức chấp nhận này cho các loại mối hàn khác hoặc các vật liệu khác. Các mức chấp nhận có thể dựa trên các tiêu chuẩn hàn, các tiêu chuẩn áp dụng, quy định kỹ thuật hàn hoặc các quy phạm. Mối quan hệ này được quy định trong EN 12061 và TCVN 7472. Tiêu chuẩn này quy định việc kiểm tra bằng chụp tia bức xạ được thực hiện theo tiêu chuẩn EN 1435. Khi đánh giá mối hàn có đáp ứng được các yêu cầu quy định đối với mức chất lượng mối hàn hay không, các kích thước khuyết tật mà tiêu chuẩn cho phép được so sánh với kích thước của các chỉ thị trên ảnh chụp tia bức xạ của mối hàn. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng tài liệu được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7508:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Kiểm tra không phá huỷ mối hàn. Kiểm tra mối hàn bằng chụp tia bức xạ. Mức chấp nhận
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-02-17, 226/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Non-destructive examination of welds. Radiographic examination of welded joints. Acceptance levels
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption EN 12517:1998

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 15, 2017

Share This Page