TCVN 7538-2-2005-ISO - Chất Lượng Đất - Lấy Mẫu - Phần 2 Hướng Dẫn Kỹ Thuật Lấy Mẫu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7538-2-2005-ISO - Chất Lượng Đất - Lấy Mẫu - Phần 2 Hướng Dẫn Kỹ Thuật Lấy Mẫu
  Tiêu chuẩn này hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản mẫu đất để sau đó dùng cho việc cung cấp thông tin để kiểm tra chất lượng đất. Tiêu chuẩn này đưa ra thông tin về trang thiết bị cần dùng trong những hoàn cảnh lấy mẫu cụ thể nhằm đảm bảo tốt phương pháp lấy mẫu và mẫu được lấy là đại diện. Hướng dẫn cách lựa chọn thiết bị và kỹ thuật để có thể lấy được cả mẫu xáo trộn và mẫu nguyên ở các độ sâu khác nhau. Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn nhằm trợ giúp việc lấy mẫu để nghiên cứu chất lượng đất dùng trong nông nghiệp và cũng lấy mẫu để điều tra nghiên cứu sự ô nhiễm đất, một nghiên cứu đòi hỏi nhiều kỹ thuật và kỹ năng khác nhau.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7538-2:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Lấy mẫu. Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-02-17, 221/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Sampling. Part 2: Guidance on sampling techniques
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 10381-2:2002
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/AC4B98E2802174E/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page