TCVN 7538-5-2007-ISO - Chất Lượng Đất - Lấy Mẫu - Phần 5 Hướng Dẫn Qui Trình Điều Tra Các Vùng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7538-5-2007-ISO - Chất Lượng Đất - Lấy Mẫu - Phần 5 Hướng Dẫn Qui Trình Điều Tra Các Vùng Đô Thị Và Vùng Công Nghiệp Liên Quan Đến Nhiễm Bẩn Đất
  Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về qui trình điều tra các vùng đô thị và vùng công nghiệp, nơi đã biết có nhiễm bẩn đất hoặc nghi ngờ có nhiễm bẩn đất. Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng khi cần phải xác lập tình trạng nhiễm bẩn của vùng, hoặc cần thiết lập chất lượng môi trường của các vùng cho các mục đích khác nhau. Tiêu chuẩn này bao gồm hướng dẫn về thu thập thông tin cần thiết cho đánh giá rủi ro và/hoặc xây dựng các kế hoạch cải tạo (ví dụ khi có yêu cầu về cải tạo và các đề xuất làm thế nào để việc cải tạo đạt được hiệu quả tốt nhất). Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ cung cấp các hướng dẫn về thông tin yêu cầu nói chung. Tiêu chuẩn này cũng nhấn mạnh đến các biện pháp cải tạo cụ thể có thể cần thông tin thêm.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7538-5:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Lấy mẫu. Phần 5: Hướng dẫn qui trình điều tra các vùng đô thị và vùng công nghiệp liên quan đến nhiễm bẩn đất
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-09-13, 1932/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Sampling. Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 10381-5:2005
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/FFB8537E7948CB6/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page