TCVN 7553-2005-ISO - Công Te Nơ Vận Tải Loạt 1 - Phân Loại Kích Thước Và Khối Lượng Danh Định

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7553-2005-ISO - Công Te Nơ Vận Tải Loạt 1 - Phân Loại Kích Thước Và Khối Lượng Danh Định
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này xác lập sự phân loại của các công te nơ vận chuyển loạt 1 dựa trên cơ sở các kích thước bên ngoài và qui định các khối lượng danh định, các kích thước bên trong tối thiểu và các kích thước cửa cho một số kiểu công te nơ. Các công te nơ này được sử dụng trong vận chuyển quốc tế. Tiêu chuẩn này nêu tóm tắt các kích thước bên ngoài và một số kích thước bên trong của các công te nơ loạt 1. Các kích thước của mỗi kiểu công te nơ được định nghĩa trong phần thích hợp của ISO 1496, đây là tài liệu chính thức cho các kích thước bên trong của công te nơ.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7553:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công te nơ vận chuyển loạt 1- Phân loại, kích thước và khối lượng danh định
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-02-17, 226/QĐ-BKHCN; 2008
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 00668:1995

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 24, 2017

Share This Page