TCVN 7554-2005-ISO - Công Te Nơ Vận Tải Loạt 1 - Bộ Phận Định Vị Ở Góc - Đặc Tính Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7554-2005-ISO - Công Te Nơ Vận Tải Loạt 1 - Bộ Phận Định Vị Ở Góc - Đặc Tính Kỹ Thuật
  TCVN 7554 : 2005 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104 "Công te nơ vận chuyển" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1. Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này qui định các kích thước cơ bản và các yêu cầu về chức năng, độ bền của các bộ phận định vị ở góc cho các công tenơ vận chuyển loạt 1, nghĩa là các công tenơ phù hợp với TCVN 7553 (ISO 668) và ISO 1496, trừ các công tenơ dùng cho vận tải hàng không (xem ISO 8323).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7554:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công te nơ vận chuyển loạt 1. Bộ phận định vị ở góc. Đặc tính kỹ thuật
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-02-17, 226/QĐ-BKHCN; 2008
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Series 1 freight containers. Corner fittings. Specification
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 01161:1984

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 24, 2017

Share This Page