TCVN 7555-2005-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển - Từ Vựng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7555-2005-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển - Từ Vựng
  TCVN 7555:2005 hoàn toàn tương đương ISO 830:1999.
  TCVN 7555:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104 “Công te nơ vận chuyển” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến công tenơ vận tải.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7555:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công te nơ vận chuyển. Từ vựng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-02-17, 226/QĐ-BKHCN; 2008
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Freight containers. Vocabulary
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 00830:1999

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 25, 2017

Share This Page