TCVN 7582-1-2006-ISO - Bản Vẽ Kỹ Thuật - Phương Pháp Chiếu - Phần 1 Bản Tóm Tắt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7582-1-2006-ISO - Bản Vẽ Kỹ Thuật - Phương Pháp Chiếu - Phần 1 Bản Tóm Tắt
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp chiếu cũng như quan hệ hình học của chúng. Phần 2 đến Phần 4 của TCVN 7582:2006 quy định chi tiết việc chọn và áp dụng các phương pháp chiếu khác nhau.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7582-1:2006
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Bản vẽ kỹ thuật. Phương pháp chiếu. Phần 1: Bản tóm tắt
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-12-29, 2920/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Technical drawings. Projection methods. Part 1: Synopsis
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 5456-1:1996
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/92BAF2D9AC82F44/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page