TCVN 7584-2006 - Bánh Răng Trụ Trong Công Nghiệp Và Công Nghiệp Nặng - Mô Đun

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7584-2006 - Bánh Răng Trụ Trong Công Nghiệp Và Công Nghiệp Nặng - Mô Đun
  TCVN 7584: 2006 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 39 - Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các giá trị mô-đun tiêu chuẩn cho bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng dùng trong ngành công nghiệp và công nghiệp nặng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bánh răng dùng trong lĩnh vực tự động hóa.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page