TCVN 7586-2006 - Chất Lượng Nước - Tiêu Chuẩn Nước Thải Công Nghiệp Chế Biến Cao Su Thiên Nhiên

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7586-2006 - Chất Lượng Nước - Tiêu Chuẩn Nước Thải Công Nghiệp Chế Biến Cao Su Thiên Nhiên
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nhà máy chế biến cao su thiên nhiên và quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm đặc thù trong nước thải của nhà máy chế biến cao su thiên nhiên. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước thải của nhà máy chế tạo sản phẩm cao su. Trong tiêu chuẩn này, nước thải được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các nhà máy sản xuất, chế biến cao su thiên nhiên thải ra. Trong tiêu chuẩn này, nhà máy chế tạo cao su thiên nhiên được hiểu là cơ sở sản xuất sử dụng các quy trình sản xuất, chế biến ra cao su thiên nhiên như cao su khối, cao su tờ, cao su crepe và latex cô đặc làm nguyên liệu để chế tạo sản phẩm cao su.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page