TCVN 7605-2007-ISO - Thực Phẩm - Phương Pháp Phân Tích Để Phát Hiện Sinh Vật Biến Đổi Gen

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7605-2007-ISO - Thực Phẩm - Phương Pháp Phân Tích Để Phát Hiện Sinh Vật Biến Đổi Gen Và Sản Phẩm Có Nguồn Gốc Biến Đổi Gen - Phương Pháp Dựa Trên Định Tính Axit Nucleic
  Tiêu chuẩn này mô tả quy trình phát hiện các sinh vật bị biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen bằng phương pháp phân tích axit nucleic được tách từ mẫu nghiên cứu. Phương pháp sử dụng chủ yếu là khuếch đại gen bằng phản ứng chuỗi polymeraza (PCR). Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những yêu cầu chung để phát hiện và nhận dạng chính xác các trình tự axit nucleic (ADN) đã được khuếch đại. Các hướng dẫn, yêu cầu tối thiểu và tiêu chí thực hiện được quy định trong tiêu chuẩn này là để đảm bảo các kết quả tái lập, chính xác và có thể so sánh thu được trong các phòng thử nghiệm khác nhau.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7605:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thực phẩm. Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen. Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-08-14, 1673/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Foodstuffs. Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products. Qualitative nucleic acid based methods
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 21569:2005
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/DA02D644BA61320/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page