TCVN 7605-3-2017-ISO - Phương Pháp Phân Tích Dấu Ấn Sinh Học Phân Tử

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Feb 15, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7605-3-2017-ISO - Phương Pháp Phân Tích Dấu Ấn Sinh Học Phân Tử - Phương Pháp Phân Tích Để Phát Hiện Sinh Vật Biến Đổi Gen Và Sản Phẩm Có Nguồn Gốc Biến Đổi Gen - Phần 3 Phương Pháp Real-Time PCR Đặc Hiệu Cấu Trúc Để Phát Hiện Trình Tự P35S-Pat Trong Sàng Lọc Sinh Vật Biến Đổi Gen
  Tiêu chuẩn này quy định quy trình phát hiện trình tự chuyền đồi ADN giữa promotor 35S (P35s) từ virut Cauliflower mosaic và gen phoshinothricin-acetyltransferase đã biến đổi (pat) từ vi khuẩn Streptomyces viridochromogene. cấu trúc P35S-pat thường thấy trong thực vật biến đổi gen chịu được thuốc diệt cỏ có chứa phosphinothricin. Phương pháp đặc hiệu cấu trúc P35S'pat dựa trên real-time PCR và có thể được sử dụng cho mục đích sàng lọc định tính và định lượng. Để nhận biết và định lượng một sự kiện đặc hiệu, phải thực hiện phân tích tiếp theo.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7605-3:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Phương pháp phân tích dấn ấn sinh học phân tử. Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 3: Phương pháp real-time pcr đặc hiệu cấu trúc để phát hiện trình tự p35s-pat trong sàng lọc sinh vật biế
  • Tiêu đề tiếng Anh: Horizontal methods for molecular biomarker analysis. Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products. Part 3: Construct-specific real-time PCR method for detection of P35S-pat-sequence for screening geneticall
  • Năm ban hành: 2017
  • Tương đương: ISO/TS 21569-3:2015
  • Mô tả: TCVN 7605-3:2017
  • Số trang: 15
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/AF520900D3E9963
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page