TCVN 7609-1-2007-ISO - Ống Thông Mạch Vô Trùng Dùng Một Lần - Phần 1 Yêu Cầu Chung

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, May 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7609-1-2007-ISO - Ống Thông Mạch Vô Trùng Dùng Một Lần - Phần 1 Yêu Cầu Chung
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung đối với ống thông mạch được cung cấp trong điều kiện vô trùng và để sử dụng một lần cho mọi ứng dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các phụ kiện của ống thông mạch, các phụ kiện sẽ được đề cập đến trong một tiêu chuẩn riêng. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7609-1:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 1: Yêu cầu chung
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-08-14, 1673/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Sterile, single-use intravascular catheters. Part 1: General requirements
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 10555-1:1995, With Amendment 1:1999, With Amendment 2:2004
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3D96A768F23655B/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 11, 2017

Share This Page