TCVN 7621-2007-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển Loạt 1 - Nâng Chuyển Và Cột Chặt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 8, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7621-2007-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển Loạt 1 - Nâng Chuyển Và Cột Chặt
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp nâng - vận chuyển và cột chặt các công te nơ vận chuyển loạt 1 được lắp đặt và thử nghiệm tuân theo các ấn phẩm mới nhất của ISO 1496-1 đến ISO 1496-5. Các công te nơ vận chuyển được lắp ráp theo các đặc tính kỹ thuật trong các ấn phẩm trước đây của ISO 1496 có thể không có cùng một khả năng như các công te nơ thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này xác định các nguyên tắc cơ bản và các quy trình để bảo đảm sự thao tác vận hành an toàn của các công te nơ trong tất cả các phương thức vận tải trên mặt đất. Các phương pháp nâng - vận chuyển và cột chặt được quy định cho cả các công te nơ được chất tải và các công te nơ rỗng. Các Phụ lục từ A đến D tạo thành phần qui định của tiêu chuẩn này. Phụ lục E chỉ dùng để tham khảo.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7621:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công te nơ vận chuyển loạt 1. Nâng chuyển và cột chặt
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-07-03, 1210/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Series 1 freight containers. Handling and securing
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 03874:1997
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/1fcx26ezdl7wddp/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 24, 2017

Share This Page