TCVN 7653-2007 - Phương Tiện Bảo Vệ Cá Nhân - Giày Ủng Bảo Vệ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 26, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7653-2007 - Phương Tiện Bảo Vệ Cá Nhân - Giày Ủng Bảo Vệ
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cơ bản và yêu cầu bổ sung (tùy chọn) cho giày ủng bảo vệ. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  TCVN 7653 : 2007 thay thế TCVN 7204-3:2002 và TCVN 7204-7: 2003
  TCVN 7653 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 20346 : 2004 và Bản đính chính kỹ thuật 1:2005.
  TCVN 7653 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page