TCVN 7671:2006 Thép hình cán nóng-Kích thước-Dung sai-Đặc tính mặt cắt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 12, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 7571-1 : 2006 thay thế cho điều 1, 2 của TCVN 1656 :1993;TCVN 7571-1 : 2006 hoàn toàn tương đương ISO 657-1 :1989;TCVN 7571-2 : 2006 thay thế cho điều 1, 2 của TCVN 1657 :1993;TCVN 7571-2 : 2006 hoàn toàn tương đương ISO 857-2 :1989;TCVN 7571-5 : 2006 thay thế các điều từ đến 9 của TCVN 1656 : 1993 và của TCVN 1657 : 1993; TCVN 7571-5 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 657-5 :1976;TCVN 7571-11 : 2006 thay thế cho TCVN 1654 :1993;TCVN 7571-11 : 2006 hoàn toàn tương đương ISO 657-11 :1980;TCVN 7571-15 : 2006 thay thế cho TCVN 1655 :1993;TCVN 7571-15 : 2006 hoàn toàn tương đương ISO 657-15 :1980;TCVN 7571-1S : 2006 hoàn toàn tương đương ISO 857-16:1980;TCVN 7571-1 : 2006; TCVN 7571-2 : 2006; TCVN 7571-5 : 2006; TCVN 7571-11 : 2006;TCVN 7571-15 : 2006; TCVN 7571-16 : 2006 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page