TCVN 7699-2-14-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-14 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm N Thay Đổi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 12, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7699-2-14-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-14 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm N Thay Đổi Nhiệt Độ
  Thử nghiệm thay đổi nhiệt độ nhằm xác định ảnh hưởng tên mẫu do thay đổi nhiệt độ hoặc liên tục thay đổi nhiệt độ. Thử nghiệm này không nhằm thể hiện các ảnh hưởng chỉ do nhiệt độ cao hoặc thấp. Đối với các ảnh hưởng này, nên sử dụng thử nghiệm nóng khô hoặc thử nghiệm lạnh. Hướng dẫn về chọn các tham số thử nghiệm thích hợp để đưa vào quy định kỹ thuật chi tiết được cho trong tiêu chuẩn TCVN 7699-2-33 (IEC 60068-2-33): Thử nghiệm môi trường, Phần 2: Các thử nghiệm – Hướng dẫn về các thử nghiệm thay đổi nhiệt độ. TCVN 7699-2-33 (IEC 60068-2-33) cần được sử dụng cùng tiêu chuẩn này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7699-2-14:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thử nghiệm môi trường. Phần 2-14: Các thử nghiệm. Thử nghiệm N: Thay đổi nhiệt độ
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-12-31, 3266/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Environmental testing. Part 2-14: Tests. Test N: Change of temperature
  • Thay thế/Replace TCVN 5058:1990
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 60068-2-14:1984
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/169833/180911/vi_tcvn7699_2_14_2007.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page