TCVN 7699-2-2-2011 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-2 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm B Nóng Khô

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7699-2-2-2011 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-2 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm B Nóng Khô
  Tiêu chuẩn này đề cập đến các thử nghiệm nóng khô có thể áp dụng cho các mẫu có tỏa nhiệt và mẫu không tỏa nhiệt. Mục đích của thử nghiệm nóng khô chỉ nhằm xác định khả năng của các linh kiện, thiết bị hoặc sản phẩm khác được sử dụng, vận chuyển hoặc bảo quản ở nhiệt độ cao. Các thử nghiệm nóng khô trong tiêu chuẩn này không dùng để đánh giá khả năng của mẫu chịu được hoặc làm việc khi có biến đổi nhiệt độ. Trong trường hợp đó, cần sử dụng TCVN 7699-2-14 (IEC 60068-2-14), thử nghiệm N: Thay đổi nhiệt độ.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7699-2-2:2011
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thử nghiệm môi trường. Phần 2-2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm B: Nóng khô
  • Năm ban hành/Publishing Year 2011-12-30, 4048/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Environmental testing. Part 2-2: Tests. Test B: Dry heat
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 60068-2-2:2007
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/237713/280583/vi_tcvn7699_2_2_2011.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page