TCVN 7699-2-6-2009 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-6 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Fc Rung (Hình Sin)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7699-2-6-2009 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-6 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Fc Rung (Hình Sin)
  Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thử nghiệm để xây dựng một qui trình tiêu chuẩn nhằm xác định khả năng chịu được các mức khắc nghiệt qui định về rung hình sin của linh kiện, thiết bị và các mặt hàng khác, dưới đây gọi chung là mẫu. Nếu hạng mục cần thử nghiệm ở dạng không đóng gói, tức là không có bao bì, thì được gọi là mẫu thử nghiệm. Tuy nhiên, nếu hạng mục đó được bao gói thì khi đó bản thân hạng mục đó được gọi là sản phẩm và hạng mục đó cùng với bao gói đi kèm được gọi là mẫu thử nghiệm.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7699-2-6:2009
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thử nghiệm môi trường. Phần 2-6: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Fc: Rung (Hình Sin)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2009-12-21, 2923/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Environmental testing. Part 2-6: Tests. Test Fc: Vibration (sinusoidal)
  • Thay thế/Replace TCVN 5278:1990
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 60068-2-6:2007
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/238284/281096/vi_tcvn7699_2_6_2009.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page