TCVN 7757-2007 - Nhiên Liệu Chưng Cất Trung Bình - Xác Định Nước Và Cặn Bằng Phương Pháp Ly Tâm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7757-2007 - Nhiên Liệu Chưng Cất Trung Bình - Xác Định Nước Và Cặn Bằng Phương Pháp Ly Tâm
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng thể tích nước tự do và cặn trong các nhiên liệu cất trung bình có độ nhớt ở 40 0C (104 0F) từ 1,0 mm2/s đến 4,1 mm2/s (1,0 cSt đến 4,1 cSt) và có khối lượng riêng từ 770 kg/m2 đến 900 kg/m2. Thông thường các loại nhiên liệu điêzen 1D, 2D quy định trong ASTM D 975; các loại 0-GT, 1-GT và 2-GT quy định trong ASTM D 2880 và các loại 1-K và 2-K quy định trong ASTM 3699 có độ nhớt và khối lượng riêng nằm trong phạm vi nêu trên. Đối với các dầu nhiên liệu có độ nhớt cao hơn, áp dụng TCVN 6779 (ASTM D 1796). Các giá trị tính theo hệ SI là giá trị tiêu chuẩn. Các giá trị ghi trong ngoặc đơn dùng để tham khảo.
  • TCVN 7757-2007 ASTM D 2709 - 06
  • TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử
  • Ngày ban hành: 2007-12-28, 3196/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 3
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/o28g3wc2lnjr617/
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page