TCVN 7759-2008 - Nhiên Liệu Chưng Cất - Xác Định Nước Tự Do Và Tạp Chất Dạng Hạt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 24, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7759-2008 - Nhiên Liệu Chưng Cất - Xác Định Nước Tự Do Và Tạp Chất Dạng Hạt (Phương Pháp Quan Sát Bằng Mắt Thường)
  Tiêu chuẩn này qui định hai qui trình để xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt rắn lơ lửng trong nhiên liệu chưng cất có điểm sôi cuối dưới 400 0C và có màu ASTM nhỏ hơn hoặc bằng 5. Có thể sử dụng cả hai qui trình như là phép thử ngoài hiện trường tại nhiệt độ bảo quản hoặc như là phép thử trong phòng thí nghiệm tại nhiệt độ kiểm soát. Qui trình 1 qui định phương pháp nhanh xác định mẫu đạt / không đạt về sự nhiễm bẩn. Qui trình 2 qui định việc đánh giá độ đục tổng thể bằng số.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7759:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Nhiên liệu chưng cất. Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (phương pháp quan sát bằng mắt thường)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-06-03, 987/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Distillate Fuels. Determination of free water and particulate contamination (Visual inspection procedures)
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ASTM D 4176-04e1
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/25645EC1701C676/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page