TCVN 7779-2008-ISO - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Chứng Nhận Sản Phẩm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 6, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7779-2008-ISO - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Chứng Nhận Sản Phẩm
  Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm bằng việc xác định các yếu tố khác nhau dựa trên thực tiễn. Tiêu chuẩn này sử dụng cho các tổ chức chứng nhận sản phẩm và các bên liên quan khác mong muốn hiểu, phát triển, thiết lập hoặc so sánh với hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba. Tiêu chuẩn này không nhằm mô tả toàn bộ các hình thức chứng nhận sản phẩm hiện có. Tiêu chuẩn này cũng không tập trung vào việc đánh giá sự phù hợp sản phẩm của bên thứ nhất và bên thứ hai.
  • TCVN 7779-2008-ISO/IEC GUIDE 67 : 2004
  • TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng
  • Ngày ban hành: 2008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 9
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/pogkwhm6bggg64l/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page