TCVN 7786-2007 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Hướng Dẫn Mô Tả Chuẩn Về Các Phép Phân Tích Miễn Dịch Enzym

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7786-2007 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Hướng Dẫn Mô Tả Chuẩn Về Các Phép Phân Tích Miễn Dịch Enzym Cạnh Tranh - Xác Định Hàm Lượng Aflatoxin M1
  TCVN 7786:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14675:2003;
  TCVN 7786:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Các phương pháp độc quyền như phương pháp ELISA không thể mô tả trong các tiêu chuẩn riêng rẽ. Do đó, mục đích của tiêu chuẩn này nhằm đưa ra các hướng dẫn về các thông số cơ bản cần thiết để đánh giá/xác nhận các phép phân tích miễn dịch enzym cạnh tranh để định lượng aflatoxin M1, trong sữa và sản phẩm sữa.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page