TCVN 7790-10-2008-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính - Phần 10 Giới Thiệu Bộ TCVN 7790

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 24, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7790-10-2008-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính - Phần 10 Giới Thiệu Bộ TCVN 7790 (ISO 2859) Về Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính
  Tiêu chuẩn này giới thiệu chung về lấy mẫu chấp nhận định tính cũng như tóm tắt các chương trình, phương án lấy mẫu định tính được sử dụng trong các tiêu chuẩn TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), ISO 2859-2, TCVN 7790-3 (ISO 2859-3), TCVN 7790-4 (ISO 2859-4) và TCVN 7790-5 (ISO 2859-5), mô tả các loại hệ thống lấy mẫu định tính cụ thể. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra hướng dẫn về việc lựa chọn hệ thống kiểm tra thích hợp để sử dụng trong tình huống cụ thể. Các tài liệu viện dẫn trong tiêu chuẩn này rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7790-10:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 10: Giới thiệu bộ TCVN 7790 (ISO 2859) về lấy mẫu để kiểm tra định tính
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Sampling procedures for inspection by attributes. Part 10: Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 2859-10:2006
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/721F59C488A5786/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page