TCVN 7809-2007-ISO - Tỏi Tây Khô - Các Yêu Cầu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 14, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7809-2007-ISO - Tỏi Tây Khô - Các Yêu Cầu
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với tỏi tây khô (Allium sativum L.). Các dạng sản phẩm được đưa ra trong phụ lục B, chỉ dùng để tham khảo. Các khuyến nghị liên quan đến các yêu cầu về vi sinh vật được đưa ra trong phụ lục C, không ảnh hưởng đến việc áp dụng quy định pháp luật ở các quốc gia khác nhau. Các khuyến nghị liên quan đến bảo quản và vận chuyển được đưa ra trong phụ lục D. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • TCVN 7809-2007-ISO 5560:1997
  • TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả
  • Ngày ban hành: 2007-12-31, 3263/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/ji5722g7gq5dkkx/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page