TCVN 7819-2007-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Ký Pháp Định Dạng Giá Trị Phần Tử Dữ Liệu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 7, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7819-2007-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Ký Pháp Định Dạng Giá Trị Phần Tử Dữ Liệu
  Tiêu chuẩn này quy định ký pháp được sử dụng cho việc trình bày định dạng, nghĩa là các kiểu ký tự được sử dụng trong việc biểu diễn các phần tử dữ liệu và độ dài của việc biểu diễn này. Tiêu chuẩn này cũng quy định các ký pháp bổ sung tương ứng với việc biểu diễn của các chữ số dạng số. Phạm vi của tiêu chuẩn này được giới hạn cho các ký tự hình là chữ số, chữ cái và các ký tự đặc biệt. Nó không bao gồm các ký tự điều khiển. Khi có lý do về việc quy định các đặc điểm thì các quy tắc này có thể được áp dụng không hạn chế. Các ứng dụng bao gồm từ điển phần tử dữ liệu, việc xử lý thông tin và EDI. Đơn vị dữ liệu mà đối với nó việc định nghĩa, định danh, biểu diễn và các giá trị cho phép được quy định bởi một tập các thuộc tính (TCVN 7789-3 : 2007).
  • TCVN 7819-2007-ISO/IEC 14957 : 1996
  • TCVN/TC 154 "Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính"
  • Ngày ban hành: 2007-12-31, 3253/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 6
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/fv4hkyx7fm4140k/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page