TCVN 7835-F06-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F06 Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 10, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7835-F06-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F06 Yêu Cầu Kỹ Thuật Cho Vải Thử Kèm Bằng Tơ Tằm
  Tiêu chuẩn này qui định cho vải thử kèm bằng tơ tằm không nhuộm được sử dụng để đánh giá sự dây màu trong phép thử độ bền màu. Đặc tính dây màu của vải thử kèm bằng tơ tằm cần thử được đánh giá so với một vải thử kèm bằng tơ tằm chuẩn, sử dụng vải tơ tằm nhuộm chuẩn, tất cả các vải trên được lấy từ nguồn qui định. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7835-F06:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu. Phần F06: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng tơ tằm
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-12-31, 3221/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Textiles. Tests for colour fastness. Part F01: Specification for silk adjacent fabric
  • Thay thế/Replace TCVN 4185-86
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 00105-F06:2000
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/169559/180637/vi_tcvn7835_f06_2007.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 10, 2017

Share This Page