TCVN 7835-Z04-2016-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần Z04

Discussion in 'Công Nghệ Dệt May Và Da' started by nhandang123, Jul 26, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7835-Z04-2016-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần Z04 Độ Phân Tán Của Thuốc Nhuộm Phân Tán
  TCVN 7835-Z04:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 105-Z04:1995.ISO 105-Z04:1995 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2012 với bố cục và nội dung không thay đổi.
  TCVN 7835-Z04:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ phân tán của các thuốc nhuộm phân tán được đánh giá bằng thời gian lọc và cặn lọc. Phương pháp thử trong tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định mức độ phân tán dưới các điều kiện qui định chỉ trong môi trường nước.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 7835-Z04:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu. Phần Z04: Độ phân tán của thuốc nhuộm phân tán
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-23, 4084/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Textiles - Tests for colour fastness - Part Z04: Dispersibility of disperse dyes
  • Tương đương/Adoption: ISO 105-Z04:1995
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8C234A2C5A18E30
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page