TCVN 7870-14-2010-ISO - Đại Lượng Và Đơn Vị - Phần 14 Viễn Sinh Trắc Liên Quan Đến Sinh Lý Người

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7870-14-2010-ISO - Đại Lượng Và Đơn Vị - Phần 14 Viễn Sinh Trắc Liên Quan Đến Sinh Lý Người
  Tiêu chuẩn này quy định tên, ký hiệu và định nghĩa của các đại lượng và đơn vị viễn sinh trắc liên quan đến sinh lý người. Tiêu chuẩn này bao gồm đại lượng và đơn vị cho các đặc trưng sinh lý học, sinh học hoặc đặc trưng hành vi có thể cung cấp đầu vào hoặc đầu ra cho hệ thống nhận dạng viễn sinh trắc hoặc cho các hệ thống kiểm tra (hệ thống nhận biết), bao gồm mọi sự phát hiện đã biết hoặc các ngưỡng an toàn. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm đại lượng và đơn vị liên quan đến các ảnh hưởng tới con người do việc sử dụng thiết bị viễn sinh trắc gây ra.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7870-14:2010
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Đại lượng và đơn vị. Phần 14: Viễn sinh trắc liên quan đến sinh lý người
  • Năm ban hành/Publishing Year 2010-12-29, 2909/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Quantities and units. Part 14: Telebiometrics related to human physiology
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 80000-14:2008
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/283564B2D316012/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page