TCVN 7900-2008 - Sữa - Ước Tính Vi Sinh Vật Ưa Lạnh - Kỹ Thuật Đếm Khuẩn Lạc Ở 21 Độ C

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7900-2008 - Sữa - Ước Tính Vi Sinh Vật Ưa Lạnh - Kỹ Thuật Đếm Khuẩn Lạc Ở 21 Độ C (Phương Pháp Nhanh)
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp ước tính nhanh số lượng vi sinh vật ưa lạnh bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 210C.
  Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho sữa nguyên liệu và sữa thanh trùng. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  TCVN 6261 (ISO 6730), Sữa – Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật ưa lạnh – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 6,5 0C.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page