TCVN 7909-4-6-2015-ISO - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-6 Phương Pháp Đo Và Thử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 17, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7909-4-6-2015-ISO - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-6 Phương Pháp Đo Và Thử - Miễn Nhiễm Đối Với Nhiễu Dẫn Cảm Ứng Bởi Trường Tần Số Vô Tuyến
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về miễn nhiễm của thiết bị điện, điện tử đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến trong dải tần số từ 9 kHz đến 80 MHz. Thiết bị không có bất kỳ một cáp dẫn nào (ví dụ như cáp nguồn, cáp tín hiệu, hay dây nối đất - là môi trường truyền dẫn các trường nhiễu RF tới thiết bị), không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này. Các phương pháp thử trong tiêu chuẩn này dùng để đo mức độ ảnh hưởng của các tín hiệu nhiễu dẫn do trường điện từ lên thiết bị. Sự mô phỏng và phép đo các nhiễu dẫn này chưa phải hoàn toàn đầy đủ để đánh giá một cách định lượng các ảnh hưởng. Các phương pháp thử trong tiêu chuẩn này được xây dựng với mục đích cơ bản là đảm bảo khả năng lặp lại kết quả với các thiết bị thử khác nhau, dùng cho việc phân tích định lượng các ảnh hưởng.
  • TCVN 7909-4-6-2015-ISO 61000-4-6:2008
  • TCVN 8241-4-8 : 2009 “Tương thích điện từ (EMC)
  • Ngày ban hành: 2015
  • Số trang: 38
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/wlpp7jw65m6l9c8/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page