TCVN 7921-4-0-2013 - Phân Loại Điều Kiện Môi Trường - Phần 4-0 Hướng Dẫn Về Tương Quan Và Chuyển Đổi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 11, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7921-4-0-2013 - Phân Loại Điều Kiện Môi Trường - Phần 4-0 Hướng Dẫn Về Tương Quan Và Chuyển Đổi Các Cấp Điều Kiện Môi Trường Của Bộ Tiêu Chuẩn TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) Sang Thử Nghiệm Môi Trường Của Bộ Tiêu Chuẩn 7699 (IEC 60068) - Giới Thiệu
  Tiêu chuẩn này là một báo cáo kỹ thuật về mối tương quan và chuyển đổi điều kiện đưa ra trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) sang các thử nghiệm môi trường được xác định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7699-2 (IEC 60068-2). Tiêu chuẩn này giới thiệu bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-4 (IEC 60721- 4) nhằm cung cấp cho người viết qui định kỹ thuật các hướng dẫn cùng với một bộ các bảng dễ sử dụng giúp xác định mối tương quan và chuyển đổi các điều kiện này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7921-4-0:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Phân loại điều kiện môi trường. Phần 4-0: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068). Giới thiệu
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-31, 4228/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Classification of environmental conditions. Part 4-0: Guidance for the correlation and transformation of the environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068. Introduction
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC/TR 60721-4-0:2002
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/237405/280292/vi_tcvn7921_4_0_2013.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page