TCVN 7921-4-3-2013 - Phân Loại Điều Kiện Môi Trường - Phần 4-3 Hướng Dẫn Về Tương Quan Và Chuyển Đổi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 11, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7921-4-3-2013 - Phân Loại Điều Kiện Môi Trường - Phần 4-3 Hướng Dẫn Về Tương Quan Và Chuyển Đổi Các Cấp Điều Kiện Môi Trường Của Bộ Tiêu Chuẩn TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) Sang Thử Nghiệm Môi Trường Của Bộ Tiêu Chuẩn 7699 (IEC 60068) - Sử Dụng Tĩnh Tại Ở Vị Trí Được Bảo Vệ
  Tiêu chuẩn này là một báo cáo kỹ thuật kết hợp với tương quan và chuyển đổi điều kiện đưa ra trong TCVN 7921-3-3 (IEC 60721-3-3) tới các thử nghiệm môi trường đã xác định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7699-2 (IEC 60068-2). Một môi trường có thể bao gồm một số các điều kiện như động học, khí hậu, và sinh học và các tác động khác, do các hoạt chất hóa học và cơ học. Trong tiêu chuẩn này, chỉ các điều kiện khí hậu và động học được xem xét. Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp cho người viết quy định kỹ thuật theo hướng dẫn cùng với tập hợp các bảng dễ sử dụng tương quan và chuyển đổi những điều kiện này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7921-4-3:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Phân loại điều kiện môi trường. Phần 4-3: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068). Sử dụng tĩnh tại ở vị trí được bảo vệ
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-31, 4228/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Classification of environmental conditions. Part 4-3: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068. Stationary use at weatherprotected locations
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC/TR 60721-4-3:2003
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/237361/280250/vi_tcvn7921_4_3_2013.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page