TCVN 7924-3-2017-ISO - Vi Sinh Vật Trong Chuỗi Thực Phẩm - Phương Pháp Định Lượng

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Dec 4, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7924-3-2017-ISO - Vi Sinh Vật Trong Chuỗi Thực Phẩm - Phương Pháp Định Lượng Escherichia Coli Dương Tính B-Glucuronidaza - Phần 3 Phát Hiện Và Kỹ Thuật Tính Số Có Xác Suất Lớn Nhất Sử Dụng 5-Bromo-4-Clo-3-Indolyl B-D-Glucuronid
  TCVN 7924-3:2017 thay thế TCVN 7924-3:2008;
  TCVN 7924-3:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16649-3:2015;
  TCVN 7924-3:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện và định lượng Escherichia Coli dương tính B-Glucuronidaza bằng kĩ thuật cấy trong môi trường lỏng và tính số xác suất lớn.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7924-3:2017
  • Tiêu đề chuẩn: Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza - Phần 3: Phát hiện và kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid
  • Tiêu đề: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Detection and most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide
  • Năm ban hành:
  • Thay thế: TCVN 7924-3:2008
  • Tương đương: ISO 16649-3:2015
  • Mô tả: TCVN 7924-3:2017
  • Số trang: 16
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/E4A9E61819A9D8C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page