TCVN 7982-5-2008-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Dấu Niêm Phong Điện Tử - Phần 5 Lớp Vật Lý

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7982-5-2008-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Dấu Niêm Phong Điện Tử - Phần 5 Lớp Vật Lý
  Tiêu chuẩn này quy định giao diện không khí giữa các dấu niêm phong điện tử của công te nơ và bộ đọc/máy hỏi của các dấu niêm phong này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dấu niêm phong điện tử dùng trên các công te nơ chở hàng được nêu trong các tiêu chuẩn TCVN 7553 (ISO 668), TCVN 7552 (ISO 1496) (các phần 1 đến 5) và TCVN 7555 (ISO 830) và cũng có thể áp dụng cho các công te nơ chở hàng khác với các công te nơ được quy định trong các tiêu chuẩn nêu trên nếu thấy thích hợp.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7982-5:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công te nơ chở hàng. Dấu niêm phong điện tử. Phần 5: lớp vật lý
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-12-30, 2966/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Freight containers. Electronic seals. Part 5: Physical layer
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 18185-5:2007
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/238465/281255/vi_tcvn7982_5_2008.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 24, 2017

Share This Page