TCVN 8000-2008-ISO - Chất Dẻo - Hướng Dẫn Thu Hồi Và Tái Chế Chất Dẻo Phế Thải

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by haidang, May 13, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 8000-2008-ISO - Chất Dẻo - Hướng Dẫn Thu Hồi Và Tái Chế Chất Dẻo Phế Thải
  TCVN 8000-2008 hoàn toàn tương đương với ISO 15270-2006
  TCVN 8000-2008 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC61 Chất dẻo biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 8000:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất dẻo. Hướng dẫn thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-12-30, 2932/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Plastics. Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 15270:2008
  link download
  https://www.scribd.com/doc/223673554/8000#from_embed
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 1, 2017

Share This Page