TCVN 8048-1-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 1 Xác Định Độ Ẩm Cho Các Phép Thử Cơ Lý

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 30, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8048-1-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 1 Xác Định Độ Ẩm Cho Các Phép Thử Cơ Lý
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm của gỗ cho các phép thử cơ lý. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 8048-1:2009
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Gỗ. Phương pháp thử cơ lý. Phần 1: Xác định độ độ ẩm cho các phép thử cơ lý
  • Năm ban hành/Publishing Year 2009-07-16, 1282/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Wood. Physical and mechanical methods of test. Part 1. Determination of moisture content for physical and mechanical tests
  • Thay thế/Replace TCVN 358-70/SĐ1:1986
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 3130:1975
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/225902/268979/vi_tcvn8048_1_2009.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page