TCVN 8050-2016 - Nguyên Liệu Và Thành Phẩm Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 31, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8050-2016 - Nguyên Liệu Và Thành Phẩm Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử
  TCVN 8050:2016 thay thế TCVN 8050:2009 ;
  TCVN 8050:2016 được xây dựng theo tài liệu Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides và CIPAC HANDBOOKS, do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm chưa được quy định trong các TCVN cụ thể.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 8050:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-07, 3892/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Raw materials and formulated pesticides. Technical requirements and test methods
  • Thay thế/Replace: TCVN 8050:2009
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3F139D301B238F2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page