TCVN 8061-2009 - Chất Lượng Đất - Xác Định Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Clo Hữu Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 31, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8061-2009 - Chất Lượng Đất - Xác Định Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Clo Hữu Cơ Và Polyclorin Biphenyl - Phương Pháp Sắc Ký Khí Với Detector Bẫy Electron
  TCVN 8061 : 2009 thay thế TCVN 6124 : 1996 và TCVN 6132 : 1996
  TCVN 8061 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 10382 : 2002
  TCVN 8061 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp định lượng bảy chất polyclorin biphenyl và mười bảy hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ trong đất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại đất.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page