TCVN 8066:2009-Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 19, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 8066:2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận áp dụng Khuyến nghị X.509 (8/2005) của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU-T); tài liệu RFC 3280 (4/2002) và RFC 3281 (4/2002) của Nhóm đặc trách về Internet (IETF) và lựa chọn, bổ sung trên cơ sở tham khảo khuôn dạng chứng thư số của một số nước.
  TCVN 8066:2009 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page