TCVN 8067-2009- Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 6, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 8067:2009 được xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng Khuyến nghị X.509 (8/2005) của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITUT), có bổ sung theo tài liệu RFC 3280 (4/2002) của Nhóm đặc trách về Internet (IETF).
  TCVN 8067:2009 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, BộThông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Link Dowload: http://mic.gov.vn/admin/assets/pdf_mra/2009/8067_2009.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page