TCVN 8082-2009 - Sữa Cream Và Sữa Cô Đặc - Xác Định Hàm Lượng Chất Khô Tổng Số (Phương Pháp Chuẩn)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8082-2009 - Sữa Cream Và Sữa Cô Đặc - Xác Định Hàm Lượng Chất Khô Tổng Số (Phương Pháp Chuẩn)
  TCVN 8082 : 2009 cùng với TCVN 8081 : 2009 thay thế TCVN 5533 : 1991;
  TCVN 8082 : 2009 hoàn toàn tương đương ISO 6731 : 1989;
  TCVN 8082 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn để xác định hàm lượng chất khô tổng số của sữa, cream và sữa cô đặc. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page