TCVN 8100-2009 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Xác Định Hàm Lượng Nitơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8100-2009 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Xác Định Hàm Lượng Nitơ - Phương Pháp Thông Dụng Theo Nguyên Tắc Đốt Cháy Dumas
  TCVN 8100 : 2009 hoàn toàn tương đương ISO 14891 : 2002;
  TCVN 8100 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thường xuyên để xác định hàm lượng nitơ tổng số trong sữa và sản phẩm sữa.
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page