TCVN 8123-2009-ISO - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Xác Định Khối Lượng Của 1000 Hạt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8123-2009-ISO - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Xác Định Khối Lượng Của 1000 Hạt
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng của 1 000 hạt ngũ cốc và đậu đỗ. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ngũ cốc và đậu đỗ ngoại trừ các lô hạt dùng để làm giống. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). Cân một lượng mẫu, tách các hạt nguyên và cân phần hạt còn lại, sau đó đếm các hạt nguyên. Chia khối lượng của hạt nguyên cho số hạt nguyên đếm được, biểu thị kết quả theo khối lượng 1000 hạt.
  • TCVN 8123-2009-ISO 520 : 1977
  • TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu
  • Ngày ban hành: 2009-12-21, 2931/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 3
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/i29jdn5vtc5filt/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page