TCVN 8160-1-2016 - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Nitrat Và-Hoặc Nitrit - Phần 1 Giới Thiệu Chung

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 11, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8160-1-2016 - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Nitrat Và-Hoặc Nitrit - Phần 1 Giới Thiệu Chung
  TCVN 8160-1:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EN 12014-1:1997;
  TCVN 8160-1:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; Tiêu chuẩn này tóm tắt từng phạm vi áp dụng, nguyên tắc và giới thiệu chung về việc áp dụng các tiêu chuẩn sau đây của bộ TCVN Thực phẩm - Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 8160-1:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thực phẩm. Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit. Phần 1: Giới thiệu chung
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4219/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Foodstuffs. Determination of nitrate and/or nitrite content. Part 1: General considerations
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/1245284EB4E01D5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page