TCVN 8165-2009-ISO - Gỗ Kết Cấu - Phân Cấp Độ Bền Bằng Thiết Bị - Nguyên Tắc Cơ Bản

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8165-2009-ISO - Gỗ Kết Cấu - Phân Cấp Độ Bền Bằng Thiết Bị - Nguyên Tắc Cơ Bản
  Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản đối với qui tắc và qui trình phân cấp gỗ bằng thiết bị để sử dụng trong kết cấu. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa quy định trong TCVN 8164 (ISO 13910) và trong Phụ lục A. Các thuật ngữ và định nghĩa quy định trong Phụ lục A đại diện cho các thuật ngữ và định nghĩa trong các nguyên tắc và qui trình phân cấp độ bền bằng thiết bị đối với gỗ dùng trong kết cấu.
  • TCVN 8165-2009-ISO 13912 : 2005
  • TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ
  • Ngày ban hành: 2009-12-24, 2990/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 20
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/gzwdjgz8oh8v5fj/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page