TCVN 8167-2009-ISO - Độ Bền Tự Nhiên Của Gỗ Và Sản Phẩm Từ Gỗ - Loại Môi Trường Sử Dụng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8167-2009-ISO - Độ Bền Tự Nhiên Của Gỗ Và Sản Phẩm Từ Gỗ - Loại Môi Trường Sử Dụng
  Tiêu chuẩn này quy định năm loại môi trường đại diện cho các tình trạng sử dụng khác nhau của gỗ và sản phẩm từ gỗ. Các nhóm nhỏ cũng được quy định tương ứng với các loại môi trường sử dụng này. Tùy theo yêu cầu, các nhóm nhỏ có thể có hoặc không có trong nội dung Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng riêng cho việc bảo quản và qui trình xử lý sơ bộ đối với gỗ và sản phẩm từ gỗ. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gỗ và các qui trình sửa chữa và loại bỏ hoàn toàn các tổn hại đã có trong gỗ. Phụ lục của tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn áp dụng việc phân loại để xác định việc xử lý bảo quản, gỗ qua xử lý, gỗ bền tự nhiên và biến tính nhưng không đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
  • TCVN 8167-2009-ISO 21887: 2007
  • TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ
  • Ngày ban hành: 2009-12-24, 2990/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 6
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/u02xc2gzxuos63v/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page