TCVN 8183-2009 - Ngưỡng Dioxin Trong Đất Và Trầm Tích

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 31, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8183-2009 - Ngưỡng Dioxin Trong Đất Và Trầm Tích
  TCVN 8183: 2009 do Văn phòng Ban chỉ đạo 33 biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho môi trường đất và trầm tích tại các điểm bị ô nhiễm nặng dioxin. Tiêu chuẩn này quy định ngưỡng dioxin trong đất và trầm tích để làm căn cứ cho hoạt động khoanh vùng, xử lý dioxin tại các điểm bị ô nhiễm nặng dioxin. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất, trầm tích bị nhiễm bẩn chất thải nguy hại.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page